Zakłady treningowe - ogiery


2009
ogiery śląskie
(trening zaprzęgowy)
ZT Książ 25 sierpnia 23-24 października kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne
(trening zaprzęgowy)
ZT Gniezno 10 czerwca 16 września kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne
(trening wierzchowy)
ZT Biały Bór 08-09 czerwca 14-15 września kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne
(trening wierzchowy)
ZT Bogusławice 01-02 czerwca 08-09 września kwalifikacje wyniki
2008
ogiery śląskie ZT Książ 01 września 29-30 paźdz. kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne
trening zaprzęgowy
ZT Gniezno 03 lipca 10-11 paźdz. kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne ZT Biały Bór 28-29 maja 04-05 września kwalifikacje wyniki
ogiery małopolskie ZT Bogusławice 26-27 maja 02-03 września kwalifikacje wyniki


 • UWAGA!! Zmiana wyników ZT Książ!! Zmianie ulegają przedstawione wcześniej wyniki próby dzielności ogierów rasy śląskiej (ZT Książ, 29-30 października 2008 r.)... więcej >>> (13-11-2008)
 • Dwudniowa próba dzielności ogierów rasy śląskiej w Zakładzie Treningowym Książ rozpocznie się w dniu 29 października 2008 r. (środa) o godz. 8.00. Przypominamy listę ogierów zakwalifikowanych do treningu. (27-10-2008)
 • Test "obcego powożącego" w ZT Gniezno odbył się w dniu 01.10.08 r. o godz. 10.00. Powożący - Krzysztof Rembowski. (25-09-2008)
 • Próba dzielności w ZT Gniezno. Informujemy o terminie rozpoczęcia zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych w ZT Gniezno: 10 października 2008 r. (piątek), godz. 11.00. (06-09-2008)
 • PZHK informuje, że w 2008 roku odbędą się dwukrotnie testy obcych jeźdzców sprawdzajacych przydatność ogierów do ujeżdżenia i skoków przez przeszkody oraz jezdność.
  Pierwszy termin testu obcych jeźdźców to 11.08.2008 r. (Biały Bór, godz. 9.00) oraz 12.08.2008 r. (ZT Bogusławice, godz. 10.00). Jeźdzcami testowymi podczas tego sprawdzianu będą: Olga Michalik oraz Marek Modelewski.
  Drugi test obcych jeźdźców odbędzie się w dniach 26.08.2008 r. (Bogusławice, godz. 9.00) oraz 27.08.2008 r. (Biały Bór, godz. 10.00). Testować będą: Dorota Urbańska (ujeżdżenie) i Antoni Tomaszewski (skoki). (05-08-2008)
 • Najbliższa kwalifikacja ogierów rasy śląskiej do Zakładu Treningowego na 60-dniowy trening zaprzęgowy odbędzie się 1 września 2008 r. (poniedziałek) na terenie SO Książ. Rozpoczęcie kwalifikacji o godz. 10.00... więcej >>> (24-07-2008)
 • Testy połówkowe dla ogierów ras szlachetnych w trenigu wierzchowym odbędą się: w Bogusławicach - 17.07.2008 r. godz. 10.00 w obecności B. Kuchejdy (członek Komisji Oceny), a w Białym Borze - 22.07.2008 r. godz. 9.00 w obecności Z. Witkowskiego (członek Komisji Oceny). (09-07-2008)
 • Przedstawiamy szczegółowy program kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do ZT Bogusławice (26-27 maja 2008 r.) oraz ZT Biały Bór (28-29 maja 2008 r.)... więcej >>> (14-05-2008)
 • Informacja dla właścicieli ogierów kwalifikujących się do ZT: kwotę 200 zł za kwalifikację ogiera do ZT należy wpłacać na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410. Na podane konto właściciele ogierów są również zobowiązani wpłacać kwotę 180 zł za zgłoszenie ogiera na aukcję. (22-04-2008)
 • Komisje Ksiąg Stadnych koni ras szlachetnych odstąpiły od wcześniej przyjętego postanowienia dotyczącego jednego z wymogów stawianych ogierom hodowli zagranicznej podczas kwalifikacji do Zakładu Treningowego. Ogiery zagraniczne w ocenie bonitacji podczas kwalifikacji muszą, podobnie jak ogiery hodowli polskiej, uzyskać minimum 78 pkt., a nie jak wcześniej podano 79 pkt. bonitacyjnych. Pełna informacja o zasadach kwalifikacji ogierów do ZT... więcej >>> (06-02-2008)
 • Polski Związek Hodowców Koni przedstawia terminy kwalifikacji i prób dzielności oraz wymagania stawiane ogierom w Zakładach Treningowych 2008... więcej >>> (19-12-2007)
2007
ogiery szlachetne ZT Bogusławice 15 listopada kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne ZT Biały Bór 13-14 listopada kwalifikacje wyniki
ogiery śląskie ZT Książ 29-30 października kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne
trening zaprzęgowy
ZT Gniezno 28-29 sierpnia kwalifikacje wyniki
ogiery małopolskie ZT Bogusławice 24-25 lipca kwalifikacje wyniki


 • Test obcych jeźdźców w ZT Bogusławice odbędzie się w dn. 31 października 2007 r. o godz. 10.00. Testować konie będą: Dorota Urbańska oraz Antoni Tomaszewski. Przypominamy, iż próba dzielności w Bogusławicach odbędzie się w dniu 15 listopada.
  Test obcych jeźdzców w Białym Borze odbędzie się w dniach 5-6 listopada o godz. 8. Próba dzielności w ZT Biały Bór trwać będzie dwa dni - 13-14 listopada. (28-10-2007)
 • Z racji małej liczby ogierów przystępujących do listopadowej próby dzielności w ZT Bogusławice organizatorzy testu zawiadamiają, iż próba będzie trwała 1 dzień (a nie jak początkowo zakładano dwa dni) i odbędzie się w dniu 15 listopada o godzinie 9,00. (05-10-2007)
 • Informujemy, że testy połówkowe podczas 100-dniowego treningu w Zakładach Treningowych odbędą się w dniach: 02.10.2007 r. w Białym Borze (godz. 09.00) oraz 03.10.2007 r. w Bogusławicach (godz. 10.00). Przedstawicielami Komisji Oceny będą odpowiednio: Zbigniew Witkowski oraz Bogdan Kuchejda. (12-09-2007)
 • Kwalifikacja ogierów rasy śląskiej do Zakładu Treningowego na 60-dniowy trening zaprzęgowy odbędzie się 4 września 2007 r. na terenie SO Książ. Rozpoczęcie kwalifikacji o godz. 9.00.
  Ogiery należy zgłaszać do PZHK, za pośrednictwem odpowiedniego OZHK / WZHK, do 20 sierpnia 2007 r. Wpisowe w wysokości 150 zł należy wpłacić na konto PZHK - 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912, do dnia kwalifikacji. Warunki kwalifikacji ogierów podane są w zamieszczonym na naszej stronie internetowej "Programie hodowli koni rasy śląskiej" - Zał. nr 2.
  Przypominamy jednocześnie, że wszystkie ogiery przed przystąpieniem do kwalifikacji muszą mieć potwierdzoną zgodność pochodzenia po obojgu rodzicach. (13-08-2007)
 • Aukcje w Białym Borze i Bogusławicach. Zapraszamy do zapoznania się z katalogami ogierów, oferowanych do sprzedaży podczas aukcji w Białym Borze w dn. 6-7 sierpnia 2007 r. oraz aukcji w Bogusławicach w dn. 8-9 sierpnia 2007 r. Podajemy również warunki aukcji (także w języku angielskim - conditions of sale). (29-06-2007)
 • PZHK informuje, że test obcych jeźdźców w ZT Bogusławice (trening ogierów rasy małopolskiej) odbędzie się w dn. 17 lipca 2007 r. o godz. 9.30. Testować konie będą: Olga Michalik oraz Jarosław Skrzyczyński. Również w dn. 17 lipca, o godz. 9.00, odbędzie się test obcego jeźdźca w ZT Biały Bór (trening klaczy ras szlachetnych). Jeźdźcem testowym będzie Filip Poszumski. (11-07-2007)
 • Aukcje ogierów w ZT. Polski Związek Hodowców Koni oraz Polish Prestige zapraszają na aukcje młodych ogierów ras szlachetnych, które odbędą się podczas kwalifikacji do Zakładów Treningowych: w SO Biały Bór w dniach 6-7 sierpnia 2007 r. oraz w SO Bogusławice w dniach 8-9 sierpnia 2007 r.
  Na aukcji mogą zostać przedstawione jedynie ogiery zgłoszone na kwalifikację do 100-dniowego treningu w ZT. Ogiery te muszą być wstępnie ocenione i zbonitowane przez Kierownika właściwego OZHK/WZHK. W związku z tym termin zgłaszania ogierów do OZHK / WZHK został przesunięty z 5 lipca na 15 czerwca 2007 r. (termin ostateczny - 29 czerwca po wpłaceniu dodatkowej opłaty 500 zł). Opłata za zgłoszenie ogiera na aukcję - 150 zł, po terminie 15 czerwca - 300 zł. (26-04-2007)
 • PZHK zawiadamia, że kwalifikacja ogierów ras: wielkopolskiej, małopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz hodowli zagranicznej na 60-dniowy trening zaprzęgowy zakończony próbą dzielności odbędzie się w dniu 02.07.2007 r. w SO Gniezno. Termin próby dzielności: 28-29 sierpnia 2007 r. w SO Gniezno... więcej >>> (26-04-2007)
 • UWAGA!! Błąd!! Informujemy, że w zamieszczone poniżej zawiadomienia o naborze ogierów małopolskich oraz o naborze ogierów pozostałych ras szlachetnych do ZT wkradł się błąd. Prawidłowy numer konta PZHK to 44 1060 0076 0000 4010 2017 7912. Za błąd serdecznie przepraszamy!
 • PZHK przedstawia informacje dotyczące Zakładów Treningowych oraz wpisu ogierów do Ksiąg Stadnych koni ras szlachetnych... więcej >>> a także informacje o warunkach stawianych ogierom hodowli zagranicznej w momencie wpisu do Ksiąg... więcej >>>
 • Kwalifikacje ogierów do ZT 2007. Trening wierzchowy ogierów małopolskich nabór kwietniowy SO Bogusławice... więcej >>>
  Trening wierzchowy nabór sierpniowy SO Bogusławice i Biały Bór... więcej >>>
 • Podajemy ostateczne wyniki kwalifikacji ogierów rasy małopolskiej do treningu 100-dniowego w ZT Bogusławice 2007. Jednocześnie informujemy, że w wynikach podanych bezpośrednio po kwalifikacji w dniu 17 kwietnia zostały błędnie podsumowane punkty bonitacyjne niektórych ogierów, co nie wpływa jednak na zakwalifikowanie tych ogierów do treningu. Wyjątkiem jest ogier Dąbek, hodowli i własności Bogusława Dąbrowskiego, który ostatecznie został zakwalifikowany do ZT. Za pomyłkę serdecznie przepraszamy hodowców i właścicieli ogierów oraz wszystkie zainteresowane osoby... więcej >>>  (18-04-2007)
2006
ogiery szlachetne ZT Bogusławice 17-18 listopada kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne ZT Biały Bór 15-16 listopada kwalifikacje wyniki
ogiery śląskie ZT Książ 27-28 października kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne
trening wierzchowo-
zaprzęgowy
ZT Bogusławice 10 października kwalifikacje wyniki
ogiery małopolskie ZT Bogusławice 7 czerwca kwalifikacje wyniki


 • W dniach 15-18 listopada 2006 r. odbyła się próba dzielności ogierów ras szlachetnych oraz hodowli zagranicznej. Do próby przystąpiło łącznie 55 ogierów, przedstawiamy wyniki próby w ZT Biały Bór oraz ZT Bogusławice.
 • Badania krwi ogierów w ZT. W związku ze zbliżającym się terminem prób dzielności ogierów ras szlachetnych w Zakładach Treningowych, PZHK informuje hodowców i właścicieli koni, że ogiery, które w dniu próby nie będą miały pobranej i przesłanej do Laboratorium krwi w celu wykonania badania potwierdzającego pochodzenia po obojgu rodzicach (badania grup krwi lub innych markerów genetycznych) zostaną dopuszczone do próby dzielności warunkowo. Ogiery takie w przypadku pozytywnego zaliczenia próby dzielności będą mogły uzyskać wpis do księgi dopiero po wykonaniu badania i uzyskaniu potwierdzenia pochodzenia.
  W przypadku braku możliwości pobrania krwi od któregokolwiek z rodziców ogiera niezbędne jest pisemne wyjaśnienie przyczyny takiej sytuacji, potwierdzone przez odpowiedni OZHK / WZHK.
 • W dniach 27-28 października 2006 r. na terenie Stada Ogierów Książ odbyła się próba dzielności 33 ogierów rasy śląskiej. Przedstawiamy wyniki próby... więcej >>>
 • Wyniki próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 100-dniowym treningu wierzchowo-zaprzęgowym, który odbył się w ZT Bogusławice... więcej >>>
 • PZHK zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład prof. Szczepana Chrzanowskiego poświecony tematowi "Ocena wyników ogierów zdających próbę dzielności w Zakładach Treningowych w latach 2004-2006 i proponowane zmiany zasad przeprowadzania testów 100-dniowych w 2007 r.". Wykład odbędzie się po południu pierwszego dnia próby dzielności, w obu Zakładach Treningowych godzinę po zakończeniu elementów próby. Rozpoczęcie prób w obu ZT pierwszego dnia o godz. 10.00.
 • Test obcych jeźdźców sprawdzający predyspozycje skokowe i ujeżdżeniowe oraz jezdność ogierów w Zakładach Treningowych odbędzie się w dniach: 7 listopada - ZT Bogusławie (godz. 10.00) i 8-9 listopada - ZT Biały Bór. Jeźdźcami testowymi będą: Łukasz Jończyk (skoki) i Teresa Tomaszewska (ujeżdżenie).
 • PZHK informuje wszystkich zainteresowanych, że uległy zamianie terminy prób dzielności w Zakładach Treningowych:
  - Biały Bór - 15-16 listopada 2006 r.
  - Bogusławice - 17-18 listopada 2006 r.
 • Wyniki kwalifikacji ogierów ras: wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz hodowli zagranicznej do treningu 100-dniowego w Zakładach Treningowych: Bogusławice i Biały Bór (8-11 sierpnia 2006 r.)... więcej >>>
 • Wyniki kwalifikacji ogierów rasy śląskiej do Zakładu Treningowego 2006. Podczas kwalifikacji, która odbyła się 27 września w SO Książ, Komisja przyjęła do treningu 33 spośród przedstawionych 52 ogierów... więcej >>>
 • Warunki naboru ogierów rasy śląskiej do Zakładu Treningowego w Książu w 2006 r... więcej >>>
 • Wyniki kwalifikacji ogierów ras szlachetnych do treningu o profilu wierzchowo-zaprzęgowym w ZT Bogusławice... więcej >>>
 • Wyniki próby dzielności ogierów rasy małopolskiej, która odbyła się w dniu 7 czerwca 2006 r. na terenie SO Bogusławice... więcej >>>
 • Wymogi oraz zasady kwalifikacji obowiązujące podczas sierpniowego naboru ogierów ras szlachetnych do Zakładów Treningowych Bogusławice i Biały Bór 2006... więcej >>>
 • PZHK uprzejmie zawiadamia, że kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do treningu wierzchowo-zaprzęgowego odbędzie się w dniu 3 lipca (poniedziałek) na terenie Stada Ogierów Bogusławice. Prezentacja ogierów pod siodłem (trzy podstawowe chody) rozpocznie się o godz. 9.30, prezentacja ogierów na płycie - o godz. 12.30.
 • Warunki naboru ogierów na 100-dniowy trening do ZT o profilu wierzchowo-zaprzęgowym zakończony próbą dzielności. Do ZT przyjmowane będą ogiery ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi oraz ras zagranicznych, które mają prawo wpisu do polskich ksiąg. Kwalifikacja odbędzie się w dniu 3 lipca 2006 r. na terenie SO Bogusławice... więcej >>>
 • Próba dzielności ogierów rasy małopolskiej odbędzie się w dniu 7 czerwca 2006 r. (środa) na terenie Stada Ogierów Bogusławice. Jednocześnie informujemy, iż 25 maja (czwartek) zostanie przeprowadzony test obcych jeźdźców, podczas którego testerami będą: Łukasz Jończyk i Olga Michalik... więcej >>>
 • Wyniki kwalifikacji ogierów małopolskich do ZT. W dniach 28.02-01.03.2006 r. odbyła się kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej do treningu 100-dniowego w Zakładzie Treningowym Bogusławice. Komisja oceniła 40 ogierów, spośród których zakwalifikowała do treningu 16 ogierów... więcej >>>
 • Kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej na 100-dniowy trening wierzchowy w ZT zakończony próbą dzielności odbędzie się w dniach 28 lutego - 1 marca 2006 r. w SO Bogusławice. Wydłużenie czasu kwalifikacji związane jest z wprowadzeniem oceny skoków i ruchu "luzem" jako dodatkowego elementu kwalifikacji... więcej >>>
2005
ogiery szlachetne ZT Biały Bór 17-18 listopada kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne ZT Bogusławice 15-16 listopada kwalifikacje wyniki
ogiery śląskie ZT Książ 20-21 października kwalifikacje wyniki
ogiery małopolskie ZT Bogusławice 19-20 kwietnia kwalifikacje wyniki


 • Wyniki prób dzielności ogierów ras szlachetnych w Zakładach Treningowych: Bogusławice oraz Biały Bór
 • Wyniki naboru ogierów do Zakładów Treningowych. PZHK informuje, że w dniach 8-9 sierpnia 2005 r. komisja zakwalifikowała do treningu 100-dniowego 74 spośród 143 przedstawionych ogierów szlachetnych... więcej >>>
 • Listopadowe próby dzielności odbędą się w następujących terminach:
  - w ZT Bogusławice - w dniach 15-16 listopada 2005 r., godz. 11.00
  - w ZT Biały Bór - w dniach 17-18 listopada 2005 r., godz. 11.00
  więcej >>>
 • Test obcych jeźdźców, będący elementem próby dzielności ogierów szlachetnych, odbedzie się:
  - w ZT Bogusławice - w dniach 9-10 listopada 2005 r.
  - w ZT Biały Bór - w dniach 11-12 listopada 2005 r.
  Jeźdźcami testowymi będą Olga Michalik oraz Łukasz Jończyk.
 • Kwalifikacja ogierów ras: wielkopolskiej i polski koń szlachetny półkrwi oraz ogierów hodowli zagranicznej na 100-dniowy trening do Zakładów Treningowych w 2005 r. zakończony próbą dzielności odbędzie się w dniach 8.-9. sierpnia 2005 r. ... więcej >>>
 • W dniach 19-20. kwietnia 2005 r. w Zakładzie Treningowym Bogusławice odbyła się próba dzielności dla ogierów rasy małopolskiej. Próbę zaliczyło 23 spośród 28 przystępujących do niej ogierów... więcej >>>
 • Warunki kwalifikacji ogierów małopolskich do ZT Bogusławice 2005. Kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej na 100-dniowy trening zakończony próbą dzielności odbędzie się 10 stycznia 2005 r. o godz. 12.00 w Stadzie Ogierów Bogusławice... więcej >>>
 • PZHK informuje, że 9 stycznia 2005 r. o godz. 12.00 w Stadzie Ogierów Białka odbyła się dodatkowa kwalifikacja ogierów rasy małopolskiej na 100-dniowy trening do ZT Bogusławice.
2004
ogiery szlachetne ZT Biały Bór 15-16 września kwalifikacje wyniki
ogiery szlachetne ZT Bogusławice 13-14 września kwalifikacje wyniki
ogiery śląskie ZT Książ 27-28 października kwalifikacje wyniki
ogiery małopolskie ZT Bogusławice 6-7 czerwca kwalifikacje wyniki